=

thư về ý định mua tài sản

Quy định của pháp luật về mua bán tài sản

Jan 19, 2012· Quy định của pháp luật về mua bán tài sản. 9 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2021: Liên quan đến CB, CC, VC, thuế, luật sư v.v. Đẩy giá hàng hóa mùa dịch: Phạt nhẹ nhất 5 triệu, nặng nhất là ngồi tù! GÓC CẢNH GIÁC: Chuyển nhượng BĐS, HĐ đã được công ...

Tìm hiểu thêm

Mẫu biên bản bàn giao tài sản chuẩn theo quy định 2021

Sep 09, 2021· Người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm bảo quản hoặc sử dụng tiếp tài sản theo quy định. Thông thường, biên bản bàn giao được sử dụng nhằm xác nhận việc bàn giao tài sản khi: – Hoàn thành xây dựng, mua sắm… tài sản. – Được người khác tặng, biếu ...

Tìm hiểu thêm

Hỏi-Đáp Về Chế Độ Tài Sản Của Vợ Chồng Trong Quan Hệ Hôn ...

Aug 10, 2021· Luật Đầu Tư Công, Luật Đấu Thầu Năm 2014 Các Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Tài Sản Và Nguồn Vốn 16/09/2019; Văn Bản Pháp Luật Về Tài Chính Thực Hiện Chính Sách Ưu Đãi Với Người Có Công - Bộ Tài Chính 31/01/2021

Tìm hiểu thêm

Mô tả quy trình mua sắm tài sản cố định

Nov 20, 2018· Việc mua sắm tài sản cố định diễn ra khá thường xuyên trong doanh nghiệp, mua sắm tài sản cố định hạch toán như thế nào cũng là câu hỏi nhiều doanh nghiệp đau đầu. Tất niên, mỗi doanh nghiệp sẽ có những quy trình mua sắm khác nhau tùy thuộc và đặc điểm cũng như quy mô của doanh nghiệp đó.

Tìm hiểu thêm

Án lệ về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong ...

May 14, 2018· Theo quy định tại Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành thì Án lệ về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ có nội dung cụ thể như sau:

Tìm hiểu thêm

Thu mua – Wikipedia tiếng Việt

Thu mua là quá trình tìm kiếm và đồng ý với các điều khoản và mua hàng hóa, dịch vụ hoặc công trình từ nguồn bên ngoài, thường thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh hoặc đấu thầu. Thu mua được sử dụng để đảm bảo người mua nhận được hàng hóa, dịch vụ hoặc công trình ở mức giá tốt nhất có thể ...

Tìm hiểu thêm

Tài sản cố định – Wikipedia tiếng Việt

Tài sản cố định hữu hình. Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định) thoả mãn các tiêu ...

Tìm hiểu thêm

Quy định về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập ...

Feb 29, 2016· Về cách thức mua sắm tập trung, theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, việc mua sắm tập trung được thực hiện theo một trong hai cách là: Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu …

Tìm hiểu thêm

Nghị quyết 111 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về phân cấp quyền ...

Nghị quyết 111/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa về phân cấp quyền quyết định trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi...

Tìm hiểu thêm

Quyết định 3285/QĐ-BQP 2020 Ban hành Danh mục tài sản mua ...

Mar 31, 2020· QUYẾT ĐỊNH. BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP BỘ QUỐC PHÒNG. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG. Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Tìm hiểu thêm

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH ĐẤU THẦU MUA …

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Trang Chức vụ : Chuyên viên Đơn vị công tác : Văn phòng Sở - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Hà Nội - 2015 1 MỤC LỤC TRANG I. LỜI NÓI ĐẦU 3 II. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG 5 1.

Tìm hiểu thêm

Vướng mắc trong thực hiện quy định về mua bán và sáp nhập ...

Apr 11, 2021· Mặc dù Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Tiêu chuẩn số 13 về thẩm định giá tài sản vô hình (quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014). Quy định chung của tất cả các chuẩn mực kế toán cho thấy, lợi …

Tìm hiểu thêm

Quy định mới về bán đấu giá tài sản thi hành án | Báo Dân trí

Mar 19, 2020· Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/5/2020, trước khi bán đấu giá tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung mà có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định thì Chấp hành viên thông báo cho các ...

Tìm hiểu thêm

Khấu hao tài sản cố định – Phần 1: Thời điểm bắt đầu tính ...

Apr 12, 2012· 1. Thời điểm mua tài sản cố định? 2. Thời điểm tài sản cố định sẵn sàng cho việc sử dụng? Nhớ lại thời xách ba lô vi vu xuống các khu công nghiệp để kiểm toán, mình đã gặp nhiều trường hợp tính khấu hao tài sản cố định ngay khi mua về.

Tìm hiểu thêm

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về sử dụng tài sản ...

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp huyện quy ế t định mua sắm tài sản khác có giá trị đến 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản hoặc gói th ầ u. Điều 4. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động. 1.

Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn trình tự hồ sơ, thủ tục mua sắm tài sản, hàng ...

Dec 21, 2020· 1. Đối với hình thức chỉ định thầu: - Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng (một trăm triệu đồng) được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Tìm hiểu thêm

Thời điểm ghi nhận hàng tồn kho, tài sản cố định nhập khẩu ...

Oct 19, 2019· Về mặt nguyên tắc kế toán, tài sản được ghi nhận trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp có quyền kiểm soát tài sản. Áp dụng đối với trường hợp nhập khẩu hàng tồn kho, tài sản cố định, kế toán cần lưu ý tới điều khoản Incoterms cũng như các quy định khác trong hợp đồng ...

Tìm hiểu thêm

Đề xuất quy định mới về bảo lãnh "bán nhà trên giấy" | Bất ...

Sep 26, 2021· LÀM RÕ QUY ĐỊNH PHÁT HÀNH BẢO LÃNH. Lý do sửa đổi được NHNN cho biết do trong quá trình thực hiện 2 Thông tư trên có phát sinh một số vướng mắc về bảo lãnh trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, liên quan đến các nội dung như thời điểm xác định số dư bảo lãnh, phương thức thực hiện hoạt động ...

Tìm hiểu thêm

Tài Sản Nổi của Nguyễn Tấn Dũng | NamViet

Mar 27, 2011· Tài Sản Nổi của Nguyễn Tấn Dũng. Từ khi CSVN bịa ra chuyện kê khai tài sản cán bộ chưa ai đề cập đến ở đâu mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhiều tài sản như nhà hàng, khách sạn, đất đai, đoàn xe taxi vài trăm chiếc, …

Tìm hiểu thêm

Kế toán tài sản cố định

Cách quản lý và theo dõi tài sản cố định và CCDC sao cho không bị thất thoát tài sản của Công ty. Những khoản chi phí nào thì được cộng vào giá trị của tài sản cố định mua vào và những chi phí nào thì không cộng vào mà hạch toán thẳng vào chi phí trong kỳ.

Tìm hiểu thêm

Mẫu giấy cam kết, đơn xác nhận, văn bản thoả thuận tài sản ...

Apr 20, 2021· 4. Lưu ý khi soạn các mẫu giấy cam kết, đơn xác nhận, văn bản thỏa thuận tài sản riêng – Về nguồn pháp luật điều chỉnh đối với việc xác nhận, thỏa thuận tài sản riêng là những văn bản pháp luật về tài sản, đất đai, hôn nhân gia đình,…

Tìm hiểu thêm

Ban Bí thư khuyến khích người dân tố giác về tài sản bất ...

Jun 09, 2021· Xã hội Chính trị. Ban Bí thư khuyến khích người dân tố giác về tài sản bất minh. Thứ tư, 9/6/2021 15:39 (GMT+7) 15:39 9/6/2021; Để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, Ban Bí thư khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác này.

Tìm hiểu thêm

Lưu ý khi xây dựng hồ sơ mời thầu

Oct 01, 2018· (BĐT) - Một bạn đọc có thư hỏi như sau: "Chúng tôi có 1 dự án đầu tư phát triển thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Quyết định đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự án đều đã được duyệt. Chúng tôi đã có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và muốn hỏi khi xây dựng hồ sơ mời ...

Tìm hiểu thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI MUA, BÁN TÀI SẢN HÌNH …

Nhằm tránh các rủi ro, khó khăn, thắc mắc khi mua, bán hoặc đầu tư vào Bất động sản là tài sản hình thành trong tương lai chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau: I. Căn cứ pháp lý . Luật nhà ở 2014; Luật kinh doanh bất động sản; Nghị định …

Tìm hiểu thêm

Quyết định 4451/QĐ-BGDĐT Quy trình mua sắm tài sản cố định

Đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản, căn cứ yêu cầu công việc, tình hình thực tế tài sản tại đơn vị, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản quy định tại Phụ lục 1, lập phiếu đăng ký mua sắm tài sản theo mẫu được quy định trong Phụ lục 2 và gửi về Văn phòng Bộ.

Tìm hiểu thêm

Quy định về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định của Công ...

Sep 28, 2021· Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam quy định tại Khoản 4 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 62/2021/TT-BTC, cụ thể như sau: - Công ty được quyền chủ động và thực hiện thanh lý, nhượng bán, tài sản cố định đã ...

Tìm hiểu thêm

Lựa chọn trái ý – Wikipedia tiếng Việt

Lựa chọn trái ý (có tài liệu gọi là lựa chọn ngược, lựa chọn đối nghịch, lựa chọn bất lợi) (tiếng Anh: adverse selection) là một tình trạng kinh tế có thể nảy sinh do tồn tại tình trạng thông tin phi đối xứng, người lựa chọn thứ tốt lại chọn phải thứ không tốt.. Đây là một loại thất bại thị trư

Tìm hiểu thêm

Quyết định 1610/QĐ-TCHQ 2018 thẩm quyền quyết định mua …

Jun 21, 2017· Quyết định 1610/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công (không bao gồm mua sắm tài sản công nghệ thông tin) tại đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Tìm hiểu thêm

(PDF) Trách nhiệm xã hội và ý định mua của khách hàng: Vai ...

Trách nhiệm xã hội và ý định mua của khách hàng: Vai trò của uy tín và lòng yêu thích thương hiệu - Nghiên cứu điển hình các sản phẩm điện tử gia dụng ...

Tìm hiểu thêm

Thư viện tài liệu về hành chính quản trị nhân sự – Thư ...

Thư viện biểu mẫu 601 – 620. 1- Phieu Giao Nhan Ho So thanh toan truc tiep chi phi KCB BHYT 1- PGNHS 601 – Hưởng trợ cấp ốm đau 2- PGNHS 602 – Hưởng trợ cấp thai sản 3- PGNHS 603 – PGNHS Hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phụ hồi sức khỏe 4- PGNHS 604 – Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

Tìm hiểu thêm

Thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về quyền sở hữu ...

May 04, 2020· Thứ ba, Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ ràng và nhất quán về tài sản hợp pháp để đầu tư, sản xuất kinh doanh được nhà nước bảo hộ và không bị quốc hữu hóa. Cụ thể, Điều 32 Hiến pháp năm 2013 quy định: " 1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp ...

Tìm hiểu thêm

Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Jul 17, 2021· (Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Tìm hiểu thêm

Máy tính có được xem là tài sản cố định không?

Aug 06, 2020· Khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định như sau: Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định ...

Tìm hiểu thêm

Ban Bí thư khuyến khích người dân tố giác tài sản bất minh

Jun 09, 2021· Ban Bí thư lưu ý sửa đổi, bổ sung pháp luật về thanh tra, kiểm toán, tố tụng hình sự, thi hành án dân sự và các quy định pháp luật liên quan theo hướng ...

Tìm hiểu thêm

Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công | Sở Tài chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Quy định rõ hơn phạm vi áp dụng. Cụ thể, Nghị định 67/2021/NĐ-CP …

Tìm hiểu thêm